MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

Vítejte na poradenském webu, který je určen jako základní zdroj informací pro oběti trestné činnosti z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti. Pokud jste se stal/a obětí trestného činu, byl/a jste napadena s nenávistnou pohnutkou či jste se s takovými násilím a trestnou činností setkal/a, tento web Vám pomůže v základní orientaci v dané problematice.

Jestliže zde nenaleznete potřebnou informaci, můžete nám položit dotaz v naší on-line poradně. Dále se na nás můžete obrátit s žádostí o pomoc, nahlášením násilného jednání apod.

 

 

  • Obětem trestné činnosti
  • Obětem násilí z nenávisti
  • Zvlášť zranitelným obětem
  • Svědkům
  • Osobám blízkým
  • Širší veřejnosti, která se o danou problematiku zajímá

Web má dvě funkce:

  • informativní
  • poradenskou

V informativní části webu se můžete seznámit s širokým spektrem především právních informací, jejichž obsah je koncipován pro praktické použití, tj. jako informace o tom, jak postupovat v dané situaci.

V záhlaví webu najdete tři důležitá tlačítka:

Násilí z nenávisti, po jehož rozkliknutí můžete formou jednoduchých otázek a odpovědí zjistit, zda trestný čin či jiné napadení je násilím z nenávisti či se jedná o jiný problém, například diskriminaci. 

Zvlášť zranitelná oběť, což je sekce, která Vám umožní posoudit, zda jste se ocitli v pozici zvlášť zranitelné oběti, která Vám dává v trestním řízení i v sociální oblasti zvláštní práva.

Sekci Základní pojmy doporučujeme prostudovat k nejzákladnější orientaci v právní terminologii - i když se snažíme obsah webu co nejvíce přiblížit běžnému uživateli bez právních znalostí, některým termínům se nelze vyhnout.

Zásadní složkou informativní části webu je obsah v levém menu, kde naleznete podrobné informace přehledně rozdělené podle druhu problému, s nímž se můžete v řešení své situace setkat. Informace podáváme zejména formou otázek a odpovědí, pro zvídavější uživatele jsou uvedeny i právní předpisy, o které se naše informace opírají. 

Poradenská část webu slouží především těm, kteří nenalezli informaci o specifické situaci či se setkali s násilím z nenávisti a nejsou si jisti, co by měli v dané situaci dělat či jaké možnosti mají. Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy, které můžete položit buď pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem na adrese poradna@in-ius.cz. Pokud jste se setkali s násilím z nenávisti, můžete rovněž využít on-line formulář na hlavních stránkách provozovatele tohoto webu, o.p.s. In IUSTITIA zde. 

Výše škody musí být do prvního hlavního líčení vyčíslena alespoň rámcově a je možné ji později specifikovat. V době začátku hlavního líčení již například znáte výši bolestného, avšak z důvodu pokračující léčby zatím nebylo možné ohodnotit případné trvalé následky zranění (tzv. ztížení společenského uplatnění). V takovém případě lze zatím požadovat náhradu škody ve výši bolestného a náhradu za ztížení společenského doplnit později, po ukončení léčby a ustálení zdravotního stavu.

Výši náhrady škody můžete upřesnit až do pravomocného skončení trestního řízení, tj. např. ještě v řízení před odvolacím soudem.

Pokud byste nestihl/a léčbu ukončit do skončení trestního řízení a uplatnit zde celý nárok na náhradu škody, můžete podat na pachatele žalobu o náhradu škody u soudu v občanskoprávním řízení.

Pokud už byl pachatel trestán nebo je ve zkušební době podmíněného odsouzení, bude k tomu soud při stanovení trestu samozřejmě přihlížet. Podmíněně odsouzený je povinen vést ve zkušební době řádný život. Pakliže se dopustí ve zkušební době dalšího trestného činu, může mu soudce podmínku zrušit a nařídit výkon trestu.

Vše však záleží na rozhodnutí soudu a oběť trestného činu to nemůže přímo ovlivnit.

Pokud chcete dát soudci vědět, jak se napadení dotklo Vašeho života, můžete sepsat takzvané prohlášení o dopadu. V něm popíšete, jaké pro Vás měl čin následky a jak se Váš život po trestném činu změnil. Soud pak může při stanovení trestu k těmto skutečnostem přihlédnout (a zvolit např. přísnější trest).

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád