MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Co mám dělat, než podám trestní oznámení? Co si mám vzít s sebou?</a>

Předtím, než podáte trestní oznámení, shromážděte všechny informace, které mohou přispět k objasnění trestného činu.

Připravte si důkazy (například fotografie, nahrávky nebo listiny, které mohou doložit vaše tvrzení). Tyto důkazy vezměte s sebou, pokud budete podávat trestní oznámení ústně do protokolu.

Pokud vám byla trestným činem způsobena škoda, vezměte si s sebou také doklady od zničených věcí, lékařské zprávy, účtenky za náklady na opravu apod.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád