MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Můžu podat anonymní trestní oznámení? Dozvím se výsledek?</a>

Trestní oznámení by mělo obsahovat údaje o tom, kdo je podává. Policie a státní zástupce mají povinnost konat vždy, jakmile se dozví, že došlo ke spáchání trestného činu. Měly by se tedy zabývat i anonymním trestním oznámením. Výsledek se ovšem v takovém případě nedozvíte. K tomu je potřeba uvést jméno a kontaktní údaje a výslovně požádat o vyrozumění.

 

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád