MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Nevím, kdo je pachatel. Můžu podat trestní oznámení?</a>

Ano, trestní oznámení je možné podat i na neznámého pachatele. V takovém případě je zvlášť důležité popsat pachatele a sdělit další informace, které mohou pomoci pachatele identifikovat.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád