MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Co to je?</a>

Násilí z nenávisti je takové násilí, které je motivováno předsudky útočníka vůči oběti.

Útočník oběť nenapadá proto, že by ji znal a měl s ní nějaké osobní účty, ale proto, že oběť má nějakou zvláštní charakteristiku, kterou útočník nemá rád – například odlišnou barvu pleti, odlišnou sexuální orientaci nebo třeba jiné náboženství.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád