MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Jak web používat?</a>

Web má dvě funkce:

  • informativní
  • poradenskou

V informativní části webu se můžete seznámit s širokým spektrem především právních informací, jejichž obsah je koncipován pro praktické použití, tj. jako informace o tom, jak postupovat v dané situaci.

V záhlaví webu najdete tři důležitá tlačítka:

Násilí z nenávisti, po jehož rozkliknutí můžete formou jednoduchých otázek a odpovědí zjistit, zda trestný čin či jiné napadení je násilím z nenávisti či se jedná o jiný problém, například diskriminaci. 

Zvlášť zranitelná oběť, což je sekce, která Vám umožní posoudit, zda jste se ocitli v pozici zvlášť zranitelné oběti, která Vám dává v trestním řízení i v sociální oblasti zvláštní práva.

Sekci Základní pojmy doporučujeme prostudovat k nejzákladnější orientaci v právní terminologii - i když se snažíme obsah webu co nejvíce přiblížit běžnému uživateli bez právních znalostí, některým termínům se nelze vyhnout.

Zásadní složkou informativní části webu je obsah v levém menu, kde naleznete podrobné informace přehledně rozdělené podle druhu problému, s nímž se můžete v řešení své situace setkat. Informace podáváme zejména formou otázek a odpovědí, pro zvídavější uživatele jsou uvedeny i právní předpisy, o které se naše informace opírají. 

Poradenská část webu slouží především těm, kteří nenalezli informaci o specifické situaci či se setkali s násilím z nenávisti a nejsou si jisti, co by měli v dané situaci dělat či jaké možnosti mají. Velmi rádi zodpovíme Vaše dotazy, které můžete položit buď pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailem na adrese poradna@in-ius.cz. Pokud jste se setkali s násilím z nenávisti, můžete rovněž využít on-line formulář na hlavních stránkách provozovatele tohoto webu, o.p.s. In IUSTITIA zde. 

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád