MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Když chci s případem veřejně vystoupit, jaké mám možnosti? </a>

Poté, co promyslíte všechna rizika spojená se zveřejněním Vašeho případu (viz odpověď na předchozí dotaz), můžete zkusit kontaktovat konkrétního novináře nebo redakci. Kontaktní informace bývají uvedeny na poslední stránce novin nebo na internetových stránkách pořadů a televizí. Je dobré nejdřív přečíst předchozí články vybraného novináře nebo vidět některé jeho reportáže. Zaměřte se především na to, jakým způsobem novinář dříve informoval o obětech trestných činů. Vyhněte se těm novinářům, u kterých najdete neetické věci jako například sdělování intimních nebo citlivých údajů, zveřejnění pomluv nebo jiných poškozujících informací. Rozhodně se vyhněte tzv. bulvárním deníkům, která získávají čtenost díky senzacím, často zcela vymyšleným.

Než prozradíte novináři jakékoliv informace, zkuste se s ním nejprve domluvit, že Vám článek před tím, než ho zveřejní, pošle ke kontrole (autorizaci). Pokud se Vám v něm něco nebude líbit, můžete po novináři chtít, aby to upravil. Tady je ale potřeba dodat, že na to není právní nárok a jde tedy pouze o dobrou vůli konkrétního novináře, jestli Vám článek před zveřejněním zašle a jestli upraví článek podle Vašeho přání.

Dávejte pozor, abyste neprozradili citlivé informace, které by mohly poškodit Vás nebo Vaše příbuzné a známé. Také doporučujeme požádat novináře o anonymizaci, tj. aby v článcích neuváděli jména a další údaje o Vás a Vašich blízkých.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád