MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Komu je web určen?</a>

  • Obětem trestné činnosti
  • Obětem násilí z nenávisti
  • Zvlášť zranitelným obětem
  • Svědkům
  • Osobám blízkým
  • Širší veřejnosti, která se o danou problematiku zajímá

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád