MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

In IUSTITIA, o.p.s.
Rybná 24, 110 00  Praha 1
IČ: 26569655
www.in-ius.cz
E-mail: in-ius@in-ius.cz, poradna@in-ius.cz
Číslo účtu: 440 660 440 / 2010

Ústředí a poradna v Praze:
Eliášova 28, 160 00 Praha 6
Tel.: +420 773 177 636

Kontakt pro média:
Tel.: + 420 773 177 822
E-mail: media@in-ius.cz

Kontakt pro dárce a dárkyně:
Tel.: + 420 773 117 833
E-mail: dary@in-ius.cz

 

 

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád