MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Násilí z nenávisti vs. diskriminace</a>

Od násilí z nenávisti je nutné odlišovat diskriminaci. Diskriminace znamená, že je se dvěma lidmi ve stejné situaci zacházeno rozdílně, a to z důvodu odlišnosti jednoho z nich – např. barvy pleti, etnické příslušnosti, národnosti, věku, zdravotního stavu, náboženství, sexuální orientace atd. Rozdílné zacházení z těchto důvodů je zakázáno. Pokud Vás někdo z tohoto důvodu odmítne přijmout do práce nebo Vám pronajmout byt, může se jednat o diskriminaci.

Diskriminace ale není trestným činem. Neřeší ji policie. Obětem diskriminace pomáhá veřejná ochránkyně práv a odškodnění za diskriminaci je třeba žádat pomocí žaloby k soudu v občanskoprávním řízení.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád