MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

Naším posláním je poskytování právních informací, zastupování osob dotčených násilím z nenávisti a zajištění komplexních služeb těmto
osobám, prevence násilí z nenávisti a projevů nesnášenlivosti z důvodu odlišnosti. V podstatě každý se může stát obětí trestného činu z nenávisti. Přijde nám důležité těmto lidem pomáhat!

  • Finanční podporou
  • Dobrovolnou prací
  • Materiální pomocí
  • Zakoupení darovací poukázky
  • Odkazem v závěti

Více informací o tom, jak nás podpořit, proč nás podpořit a co z toho budete mít, naleznete zde.

Podpořte dlouhodobě naši činnost pravidelným finančním darem a staňte se členy "Klubu nepřátel nenávisti":

440 660 440 / 2010

Podpořte naší činnost pomocí trvalého příkazu a jako variabilní symbol zadejte své telefonní číslo nebo IČO Vaší společnosti.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád