MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">Poradna Justýna</a>

Poradna JUSTÝNA je bezplatná poradna pro oběti násilí z nenávisti provozovaná o.p.s. In Iustitia. Jsme akreditovaným subjektem dle zákona o obětech trestných činů.

Byl/a jste Vy nebo někdo ve Vašem okolí napaden/a z důvodu:

 • barvy pleti
 • národnosti či etnické příslušnosti
 • náboženského vyznání
 • sexuální orientace či identity
 • příslušnosti k sociální skupině?

Mělo napadení podobu:

 • verbálního útoku, nadávek
 • poškozování majetku
 • zastrašování, vyhrožování nebo vydírání
 • sexuálního útoku
 • žhářského útoku
 • fyzického napadení
 • usmrcení?

Nebuďte se svojí zkušeností sami a obraťte se na Justýnu!

Pomůžeme Vám:

 • zorientovat se ve Vaší situaci po napadení
 • vypracovat trestní oznámení
 • při jednání s policií
 • zajistit zmocněnce pro trestní řízení
 • uplatnit nárok na náhradu škody
 • hledat další (neprávní) cesty, jak se s napadením vyrovnat

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád