MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Co když nemám čistý trestní rejstřík?</a>

Při podání trestního oznámení by neměl Váš trestní rejstřík nikdo zkoumat. Později se nicméně může stát, zvlášť budete-li v případu vystupovat jako svědek, že si policie výpis z rejstříku trestů o Vaší osobě obstará. V trestním řízení to slouží k prověření důvěryhodnosti Vaší osoby jako svědka. Neznamená to ale, že byste kvůli záznamu v trestním rejstříku nemohl/a svědčit. Samozřejmě také platí, že záznam v rejstříku nemá vliv na Vaše práva a ochranu v trestním řízení jakožto oběti trestného činu.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád