MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Formy násilí z nenávisti</a>

Útok z nenávisti může mít nejrůznější podoby:

slovní útoky, nadávky (nadávky tváří v tvář, telefonem, písemně, přes e-mail, na internetu – na webu, v diskuzích, na Facebooku či Twitteru, nenávistné či urážlivé písně, komiksy, slogany, transparenty na demonstracích)

graffiti (nenávistné či urážlivé nápisy a obrázky na domech, kde oběti bydlí, na jejich obchodech či jiném majetku, na sídlech pomáhajících organizací, na náboženských budovách - mešitách, synagogách apod.)

fyzické napadení, usmrcení (útok pěstmi, kopanci, se zbraní - s nožem, tyčí, střelnou zbraní)

zastrašování, vyhrožování, vydírání (výhružky zabitím, vypálením domu nebo jiného majetku, zbitím – tváří v tvář, telefonem, dopisem, přes email apod.)

žhářský útok (útoky zápalnou lahví)

ničení a poškozování majetku (domů, ubytoven, aut, obchodů, sídel pomáhajících organizací, náboženských budov – mešit, synagog apod.)

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád