MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="article-title" id="zakladniinformace">Základní informace</a>

Trestní oznámení můžete podat na kterémkoliv oddělení Policie České republiky nebo státním zastupitelství. Trestním oznámením má povinnost se zabývat každé policejní oddělení. Není tedy nutné je podávat na oddělení, v jehož obvodu k trestnému činu došlo.

Trestní oznámení je možné podat ústně do protokolu nebo písemně (dopisem, faxem, emailem s elektronickým podpisem). Pro písemné trestní oznámení není předepsaná žádná zvláštní forma, ale mělo by obsahovat údaje o tom, kdo je činí (jméno a příjmení, datum narození, bydliště), detailní popis činu, který je předmětem oznámení, včetně místa, času a označení podezřelého a případně označení důkazů. 

Pokud se chcete dozvědět, jak orgány činné v trestním řízení s trestním oznámením naložily, musíte o to v trestním oznámení požádat. V takovém případě Vás musí orgány činné v trestním řízení do jednoho měsíce vyrozumět o tom, jaké kroky podnikly.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád