MÁTE SVÁ PRÁVA

Informační web pro oběti násilí z nenávisti a zvlášť zranitelné oběti

<a class="question">Pomůže mi, když budu svůj případ medializovat? </a>

Medializace jakéhokoliv případu s sebou vždy nese velká rizika pro oběť trestného činu i její nejbližší okolí. Při rozhodování o tom, zda se se svým příběhem svěříte novinářům, je vždy třeba všechna tato rizika zvážit. Novináři chtějí svým čtenářům nabídnout emotivní příběh. Může se proto velmi snadno stát, že se v reportáži nebo zprávě objeví i informace z Vašeho soukromí. Bez ohledu na to, co přesně Vy sami novinářům řeknete, konečný vliv na výsledek má novinář a editor. Je proto možné, že Váš příběh vylíčí jinak, než se stal a jak ho vnímáte Vy.

Medializace může samozřejmě přinést i pozitivní efekt. Například může vyvolat určitý tlak na příslušné instituce a veřejnost. Zprávy mohou v ideálním případě vyvolat solidaritu mezi lidmi nebo přimět úředníky, politiky a vlivné osoby k aktivitě ve prospěch těch, kterým se stalo bezpráví. Pokud se ale medializace nepodaří, efekt může být přesně opačný.

Proto je dobré, než se pro medializaci svého případu rozhodnete, poradit se s někým, kdo problematice rozumí (odborník na medializaci, případně sociální pracovník, právník). Pomoci Vám může Poradna Justýna, která poradí s přípravou medializace Vašeho případu, ale i v dalších záležitostech s medializací souvisejících, její kontaktní údaje najdete zde.

Nenašli jste

odpověd na svou

otazku?

 

Využijte náší

ON-LINE

PORADNU

Setkali jste se

s násilím

z nenávisti?

 

Využijte 

ON-LINE

FORMULÁŘ 

ČASTO POUŽÍVANÉ ZKRATKY

NzN

Násilí z nenávisti

OSŘ

Občanský soudní řád

PČR

Policie České republiky

TZ

Trestní zákoník

Trestní řád